Admiterea în clasa a V-a cu predare intensivă a limbii engleze se face pe baza unui test. Acest test constă într-o probă orală, în care elevului i se cere:

a) Să descrie o imagine color pe baza unor întrebări scrise (de ex: Unde sunt copiii? Cu ce se joacă? Ce anotimp este? etc.) și

b) Să vorbească despre o temă scrisă pe biletul de examen. Exemple: familie, prieteni, sport, casă, oraș, filme, școală, vacanță etc.

Elevul are la dispoziție aproximativ 10 minute pentru a se familiariza cu imaginea, pentru a formula răspunsurile la întrebările care sunt scrise pe bilet și pentru a alcătui o scurtă prezentare ca răspuns la cerința b). Dacă dorește, poate să scrie răspunsurile pe ciornă.

Candidatul ar trebui să cunoască și să utilizeze următoarele structuri lexicale și gramaticale:

vocabular tematic elementar pentru a vorbi despre sine și despre familie, școală, prieteni, oraș, casă, hobby etc.
substantivul (pluralul, cazul genitiv)
adjectivul (gradul comparativ și superlativ)
verbul (prezentul simplu și continuu, trecutul – verbe regulate și neregulate, viitorul cu „will” și „going to”; formele interogative și negative ale acestor timpuri)
numeralul cardinal 1-100
prepoziția.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *