Site-ul concursului

Coperta fata
Galerie foto
20170609_13064120170609_130505
20170609_13013020170609_131941

Proiectul îşi propune dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi valorizarea creativităţii elevilor în cotextul identificării, cultivării şi promovării valorilor culturale locale şi naţionale, inclusiv într-o limbă străină. Şi , de asemenea, identificarea unor perspective de valorizare a potenţialului vocaţional ce converg spre orientarea profesională elevilor implicaţi.
Trancurricularitatea este  un alt aspect vizat de proiectul nostru, datorită eficienţei sale în educaţie, aceasta se concretizează prin posibilitea elevilor de a se exprima în diverse forme: poster, film, flyere, desene, etc .

Concursul se desfăşoară în două etape: locală şi judeţeană pe 2 categorii de vârstă -gimnaziu și liceu;
Faza locală: 1.02.2017-31.03.2017  la nivelul fiecărei şcoli implicate
Faza judeţeană: 16 mai-31 mai 2017- jurizarea, realizarea diplomelor, activitatea finală: 6 iunie 2017

I. Pentru Secţiunea I
a) Concurs de creație literară în limba română
b) Concurs de creație literară într-o limbă modernă: engleză, franceză,  italiană, spaniolă, germană
•Secţiunea I cuprinde subsecţiunile : (1) Poezie, (2)Jurnal de Călătorie, (3) Eseu
•Secţiunea se va organiza cu participare indirectă
•Înscrierea: se va face în perioada 1.04.2017-10.05.2017, pe baza fişei de înscriere (anexa1),  pe adresa de e-mail calinescustories@yahoo.com.
•Termenul limită de primire a lucrărilor este 10.05.2017
•Categorii de vărstă 11-14 ani, 15-18 ani
•Atât pentru creaţiile în limba română, cât şi pentru cele într-o limbă modernă (engleză,  franceză, italiană, spaniolă, germană), se vor respecta aceleaşi reguli de redactare.
•Condiţii de participare
a.Lucrări individuale, coordonate de către un singur cadru dicactic
b. Un elev poate participa la toate cele trei subsecţiuni, atât în limba română, cât şi în limba engleză, limba franceză, limba italiană, limba spaniolă sau germană.
•Lucrǎrile vor conține ca ultimǎ paginǎ Fișa de înscriere
• Lucrările selectate după faza e şcoală 01.02.2017-31.03.2017   se vor expedia electronic, până la data de 10.05.2017,  prin e-mail la adresa calinescustories@yahoo.com și vor avea ca titlu de document numele autorului și subsecțiunea, după modelul:  Popescu Andrei_Poezie.

I.1.  Subsecțiunea Poezie
•Maxim trei poezii (care să nu totalizeze mai mult de 3 pagini);
•Tema “Ţara din sufletul meu “
I.2. Subsecțiunea Jurnal de călătorie
•Maxim 3 pagini în limba română, în limba engleză, limba franceză, limba italiană, limba spaniolă,limba germană ;
•Tema “Ţara din sufletul meu “
I.3 .Subsecțiunea Eseu
•Maxim două eseuri (care să nu totalizeze mai mult de 5 pagini);
•Tema “Ţara din sufletul meu “
Secţiunea a II-a: Culturi şi civilizaţii,
Secţiunea a II.1.  Arte vizuale
Subsecțiunea II.1.a   Desen/ II.1.b Poster
• Lucrările selectate după faza pe şcoală 01.02.2017-31.03.2017   se vor expedia prin poştă pe
adresa:  Liceul Teoretic “ George Călinescu“, strada Dobrilă Eugeniu, nr. 6, Constanţa, 900
494, având ca termen limită data de 10.05.2017, sau vor fi depuse la secretariatul liceului.
•Lucrările vor fi însoţite de fişa de înscriere.
•Participanţii vor realiza lucrări de pictură, pe suport de hârtie,  format A3, pot folosi orice
tehnică de  pictură (creion, acuarelă, peniţă, ulei, etc), destinate să pună în valoare tema
concursului şi  abilităţile artistice ale elevilor.
• Pe colţul din dreapta, în partea de jos a lucrării trebuie să se regăsească: numele şi prenumele
autorului, clasa, şcoala de provenienţă şi numele şi prenumele profesorului coordonator.

Subsecțiunea II.1.c.   Flyer
• Lucrările selectate după faza pe şcoală 1.02.2017-31.03.2017   se vor expedia prin poştă pe     adresa:  Liceul Teoretic “ George Călinescu“, strada Dobrilă Eugeniu, nr. 6, Constanţa, 900 494, având ca termen limită data de 10.05.2017, sau vor fi depuse la secretariatul liceului.
•Lucrările vor fi însoţite de fişa de înscriere
•flyer-ul trebuie realizat în format digital, prezentat pe CD  şi în format fizic,  format A4,
faţă-verso şi trebuie să conţină obligatoriu 2-3 imagini.

Subsecțiunea II.1.d.  Spot de promovare
• Lucrările selectate după faza pe şcoală 01.02.2017-31.03.2017  vor fi postate pe YouTube,
având ca termen limită data de 10.05.2017.
•Fişa de înscriere în concurs va indica lik-ul de pe You Tube unde poate fi vizionat spotul.
• Elevii vor realiza un spor de promovare a unui monument istoric sau obiectiv  religios, cu o
durată de 1 minut.

Secţiunea a II-a.2
.Sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice ale  elevilor-istorie- participare directă/indirectă:   Tema : “Oameni şi locuri-valori perene”
•Referatele știinţifice vor avea maxim 4 pagini, format A4, cu caractere Times New Roman, 12, la un rând și jumătate, aliniere justify, margini de 2 cm, cu diacritice obligatoriu. Titlul lucrării se va scrie cu caractere de 14 bold, la două rânduri se vor trece autorii cu caractere de 12 italic și apoi la două rânduri se va începe redactarea lucrării.
•Lucrările ce nu se vor încadra în cerințe nu vor putea fi cuprinse în programul sesiunii.
Lucrările selectate după faza e şcoală 01.02.2017-31.03.2017 , se vor expedia electronic,  până la data de 10.05.2017,  prin e-mail la adresa calinescustories@yahoo.com și vor avea ca titlu de document numele autorului și subsecțiunea, după modelul: Popescu Andrei_“Oameni şi locuri-valori perene”
•Elevii pot participa la sesiunea de referate şi comunicări științifice ale elevilor ‚ “Oameni şi locuri-valori perene” care se va desfășura pe data de 6 iunie 2017, la CDI, interval orar 10-12. Fiecare participant va prezenta un rezumat,de maxim 2 pagini, al lucrării trimisă anterior spre jurizare.
•Prezentarea lucrărilor se poate face cu ajutorul mijloacelor IT (PPT, videoproiector etc).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *