Denumirea activităţii  Durata activităţii  Nivel de studiu
(1) Pedagogice    
Prezentarea CDI şi a organizării sale specifice La inceputul semestrului I Elevii claselor  a V-a, a IX-a
Iniţierea elevilor în cercetarea documentară:Învǎţarea elevilor sǎ realizeze o cercetare documentarǎ si sǎ utilizeze diferite documente/ instrumente CDI Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu
Proiecte disciplinare şi interdisciplinare, în colaborare cu echipa pedagogică: proiecte de lectură (viaţa şi opera scriitorilor români şi străini); studii de caz ; proiecte de lectură Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu
Orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, în colaborare cu echipa pedagogică si cu psihologul şcolar: Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor a VIII-a, a XII-a

 

Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în practicile pedagogice, împreună cu echipa pedagogică Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu
Secţia bilingv francofonă – Ambasada Franţei la Bucureşti şi SCAC (Serviciul de cooperare şi acţiune culturală de pe lângă Ambasada Franţei): Modul interdisciplinar de proiect şi Bacalaureat francofon Pe parcursul întregului an şcolar  Grupele bilingv franceză
Coordonarea şi desfăşurarea activităţilor privind pregătirea susţinerii atestatelor profesionale la limbile franceză, germană şi, în special, limba engleză de către profesorii de limbi străine Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor a XII-a
Seminarii pe tematica proiectelor desfăşurate la diferite secţii. Pe parcursul întregului an şcolar  
Activităţi extraşcolare: discutii in urma vizitelor tematice la Biblioteca Naţională  a României.   Elevii claselor IX-XII
(2) Culturale    
Animaţii lectură: Descoperirea cǎrţii şi a elementelor sale componente (dictionare, enciclopedii, atlase, lucrări cu caracter ştiinţific) Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu
Animaţii audio-video: Literaturǎ şi cinematografie.Vizionarea ecranizǎrilor operelor literare din programa şcolară la limba şi literatura română şi limbile străine Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu
Animaţii legate de mass-media: realizarea de proiecţii ale proiectelor şcolare, ale studiilor de caz, atestatelor profesionale etc. Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu
Realizarea de expoziţii cu lucrările elevilor: felicitări de Crăciun şi de Paşti; mărţişoare; machete din materiale reciclabile; expoziţii de carte (LONGMAN, UNISCAN) ; expoziţii tematice Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu
Organizarea de vizite şi întâlniri tematice : scriitori, editori, actori, jurnalişti etc Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu
Activităţi prilejuite de diverse evenimente : Ziua Francofoniei Sărbătoarea Bilingvismului  Martie Mai Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu
Ateliere de creaţie : Revista şcolii « În obiectiv, noi şi societatea » . Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu
Activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural (comemorarea si aniversarea artiştilor, scriitorilor români şi străini) Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu
Parteneriate şi schimburi culturale Pe parcursul întregului an şcolar Preşcolari, elevii claselor de gimnaziu şi de liceu
(3) Comunicare    
Colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor din interiorul şi din exteriorul unităţii de învăţământ Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor a XI-a şi a XII-a  (filologie)
Participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi cea localǎ Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu
Participarea la promovarea activităţii CDI Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor a XI-a şi a XII-a
Corespondenţă cu caracter profesional Pe parcursul întregului an şcolar Elevii claselor a XI-a şi a XII-a
(4) Gestionare    
Gestionarea spaţiului Pe parcursul întregului an şcolar  Documentarist
Gestionarea funcţionării CDI (orar de funcţionare, planificarea activităţilor) Pe parcursul întregului an şcolar  Documentarist
Gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente) Pe parcursul întregului an şcolar  Documentarist
Gestionarea financiară a funcţionării CDI în funcţie de nevoilor utilizatorilor şi a activităţilor planificate Pe parcursul întregului an şcolar  Documentarist
Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia Pe parcursul întregului an şcolar Documentarist
Gestionarea formării profesionale Pe parcursul întregului an şcolar Documentarist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *