Propunând o ofertǎ educaţională bogatǎ, în special în domeniul limbilor strǎine, dar și al știinţelor, Liceul Teoretic “George Călinescu” se prezintă ca o şcoală modernă europeană ce corespunde diversitǎţii pasiunilor și aptitudinilor elevilor sǎi,centrată pe egalitatea de șanse .

Procesul instructiv-educativ, pus sub semnul cultivării spiritului liber în gândire, urmăreşte adaptarea și reușita fiecǎrui elev, contribuie la menţinerea unei educaţii de calitate precum și la transmiterea din generaţie în generaţie a spiritului « cǎlinescian ».

Valorile europene care fac reputaţia liceului nostru sunt apǎrate și reafirmate : preţuirea efortului intelectual, gustul pentru învǎţare și cunoaștere, responsabilizarea fiecǎrui elev faţǎ de educaţia și parcursul sǎu școlar, față de o cetățenie europeană activă, voinţa de depǎșire a posibilitǎţilor proprii, respectul faţǎ de sine și de ceilalţi, spiritul de toleranţǎ și spiritul de solidaritate.

Angajamentul hotǎrât al fiecǎrui membru al comunitǎţii școlare pentru apǎrarea valorilor umaniste, adaptarea lucidǎ și realistǎ a educaţiei de calitate oferite la caracteristicile publicului școlar de la începutul secolului XXI,preocuparea constantă pentru educația permanentă  menţin și îmbogǎţesc tradiţia de excelenţǎ a Liceului Teoretic « George Cǎlinescu ».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *