Clasa de bilingv franceză de la LGC Constanța – integrată de 12 ani în

proiectul interguvernamental “De l’enseignement bilingue vers les filières universitaires francophones”

Mai multe despre metodologia de organizare a filierei:

http://vizavi-edu.ro/index.php?option=com_bactexts&view=list&Itemid=109&lang=ro

Liceul Teoretic « G. Călinescu » Constanţa face parte din grupul celor 15 licee pilot din ţară care, în 2003, au demarat proiectul interdisciplinar De l’Enseignement bilingue vers les filières universitaires francophones. De atunci, proiectul s-a derulat în fiecare an, avându-i drept participanţi pe elevii claselor bilingve de limba franceză.

După ce în primii doi ani de liceu ( clasele a IX-a şi a X-a) , elevii bilingvi francofoni pornesc pe drumul studiului aprofundat al limbii şi culturii franceze, în următorii doi ani aceştia sunt integraţi în proiectul amintit, în două etape :

1. Clasa a XI-a
– studiul unei discipline nelingvistice (geografie, economi) în limba franceză şi proiectul de cercetare a unei problematici specifice regiunii, pe parcursul întregului an, finalizat cu proba anticipată a bacalaureatului bilingv francofon.

2. Clasa a XII-a
– continuarea studiului unei discipline nelingvistice (geografie, economie) în limba franceză şi susţinerea bacalaureatului bilingv francofon. Proba de limba franceză din cadrul acestuia poate fi echivalată cu examenul DELF B2, ce se susţine pe parcursul anului la Alianţa Franceză Constanţa.

În acest an se împlinesc 12 ani de la demararea proiectului francofon “De l’enseignement bilingue aux filières universitaires francophones”, care include la ora actuală 30 de licee din România. Propus în 2004 de Serviciile Culturale Franceze de pe lângă Ambasada Franţei la Bucureşti şi adoptat de Ministerul Educaţiei din România, acest proiect de renovare a bilingvismului francofon în România a fost implementat iniţial în 15 licee-pilot din ţară, printre care şi Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța. Pe 28 septembrie 2006, proiectul a depășit etapa de pilotaj,
instituţionalizându-se în baza unui Acord interguvernamental Franța-România semnat de ministrul de externe al Franţei, Philippe Douste-Blazy, şi cel al României, Mihai Răvan Ungureanu.

Prin intermediul liceelor integrate în acest demers– singurele din România care propun o astfel de filieră acreditată -, promovarea învăţământului bilingv francofon ca prioritate europeană se face în primul rând prin introducerea în curriculumul școlar a unor metode de lucru inovatoare pentru disciplinele neingvistice (non linguistiques) şi a unor noi abilități. Conform directivelor europene ce preconizează predarea limbilor străine având drept finalitate mobilitatea profesională și deschiderea culturală, proiectul prevede atât modernizarea conținuturilor lingvistice și nelingvistice, cât și a
practicilor pedagogice. Acesta permite elevilor dobândirea de competențe în domeniul tratării informațiilor, implicarea într-un demers pluridisciplinar și munca în echipă. Elevul devine astfel actor al propriei sale formări și își pregătește învățarea pe parcursul întregii vieți, în acord cu obiectivele Uniunii Europene.

În fiecare an, în cadrul proiectului interguvernamental „De l’enseignement bilingue vers les filières francophones”, în care Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanţa este integrat din anul 2004, ca liceu pilot, elevii claselor de bilingv limba franceză lucrează într-un program special. În general, învățământul bilingv presupune studierea limbii franceze pe grupe, timp de 5-6 ore pe săptămână, precum și a geografiei, istoriei , culturii și civilizației Franței. Proiectul presupune însă ca în clasa a XI-a elevii să parcurgă un modul interdisciplinar, să studieze, pe grupe, materii în limba franceză şi să lucreze pe echipe la cercetarea unei teme alese iniţial. La începutul anului școlar, elevii din clasa a XI-a bilingv limba franceză din liceele din prooiect aleg, împreună cu profesorii coordonatori, o temă de cercetare și o problematică ( o întrebare căreia încearcă să îi găsesască un răspuns), având legătură cu orașul și regiunea în care trăiesc, în contextul problematicilor generale ale momentului (de exemplu, poluarea litoralului românesc, interculturalitatea în Dobrogea, antic și modern în arhitectura orașului Constanța, virtuți terapeutice ale lacului Techirghiol sunt teme alese de-a lungul anilor). Elevii sunt împărțiți în echipe, fiecare studiind o parte a problematicii generale, prin căutarea și selectarea de informații, clasarea acestora, implicarea în activități practice ( vizite, excursii tematice, activități de voluntariat, simulări globale).
Se acordă o mare importanță utilizării mijloacelor moderne, multimedia, iar fiecare activitate întreprinsă , în echipă sau individual, acasă, la bibliotecă, în Centrul de Documentare și Informare sau în clasă, este consemnată în carnetul de bord, cu precizarea obiectivelor, a documentelor folosite, a rezultatelor și a perspectivelor propuse. La finalul anului şcolar, elevii susţin proba anticipată a bacalaureatului francofon, un examen oral în cadrul căruia elevii își prezintă rezultatele muncii de peste an, sub forma unui produs final și a sintezei personale, prezentate și argumentate în limba franceză. Metodele utilizate în clasa a XI-a sunt anticipate încă din clasa a IX-a, prin antrenarea elevilor în activități în echipă și prin aplicarea la clasă a pedagogiei proiectului.

Proba anticipată reprezintă o condiție și un preambul ale bacalaureatului din clasa a XII-a. Bacalaureatul francofon presupune adăugarea la probele clasice ale examenului a unei probe scrise la disciplina nelingvistică studiată în limba franceză timp de doi ani (economie, geografie, chimie, matematică, fizică, biologie etc), în conformitate cu curriculum-ul propus de Ministerul Educației, iar limba străină evaluată este, în mod obligatoriu, franceza (echivalare cu diploma DELF nivel B2 în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbile străine). Finalitatea concretă a proiectului
prezentat este obţinerea menţiunii de “Bacalaureat Francofon” pe diploma elevilor înscrişi la această secţie, prin participarea la bacalaureatul bilingv francofon european. Diploma este recunoscută în Franța şi cu precădere în ţările europene francofone, ea facilitând înscrierea celor care o dețin în universitățile francofone.

De aceea, se poate spune că proiectul “De l’enseignement bilingue aux filières universitaires francophones” nu-şi propune dezvoltarea studiului intensiv al acestei limbi pentru ea însăşi. Din această nouă perspectivă, limba franceză nu mai este o disciplină școlară, ci un instrument de lucru, utilizabil în
studiul oricărei materii, ştiinţifice sau umaniste, pe care un elev din profilul bilingv o poate asuma în această limbă. Este vorba deci de un demers multidisciplinar şi interdisciplinar, propunând teme asupra cărora disciplinele non-lingvistice aduc o lumină particulară, complementară tuturor celorlalte
perspective implicate, în cadrul căruia elevii se descurcă în limba franceză. Se poate vorbi de o intercondiționare- limba franceză este instrument în cercetare, iar munca de cercetare îi ajută să acumuleze cunoștințe și competențe în limba străină.

Desigur, implicarea unei școli într-un astfel de proiect presupune existența unor cadre didactice specializate, deschise la nou, atât profesori de limba franceză, cât și profesori de discipline nelingvistice, foarte buni cunoscători ai limbii franceze. În sprijinul acestora vin formările realizate anual cu
ajutorul Serviciilor Cultural ale Ambasadei Franței la București, precum și materialele puse la dispoziție pe site-ul învățământului bilingv francofon, www.vizavi-edu.ro. De asemenea,se poate vorbi de un efort suplimentar depus de elevii francofoni, însă de fiecare dată, la final , aceștia au apreciat experiența drept una interesantă, care i-a îmbogățit .

Iată deci cum , pe parcursul a 12 ani, s-a construit în România un proiect de succes, inovator. În 2014, fiecare instituție școlară participantă a fost auditată de o comisie alcătuită din reprezentanți ai ministerului roman de resort și reprezentanți ai Ambasadei Franței, în vederea continuării pe temelii solide a demersului început acum peste un deceniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *