CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

anul școlar 2018-2019

 

prof. Vasile Mihăilă – director, președinte al Consiliului de Administrație

prof. Daniela Dicianu – director adjunct, membru

prof. Eugenia Crăciun  – consilier pentru proiecte și programe educative, membru

prof. Eduard Marinescu – membru

prof. Loredana Pintilie – membru

prof. Camelia Giuran – membru

prof. Bulacu Iulia – reprezentant al salariaților, observator

Filip Luminița – președinte al Asociației de părinți, membru

Mitea Florentina – vicepreședinte al Asociației de părinți, membru

Dobre Laura – reprezentant al Asociației de părinți, membru

Capalb Albert – reprezentant al Consiliului Elevilor, membru

Ioan Solomon – reprezentant al Consiliului Local Constanța, membru

Adriana Arghirescu – reprezentant al Consiliului Local Constanța, membru

Adriana Câmpeanu – reprezentant al Consiliului Local Constanța, membru