• 14 săli de clasă moderne, amenajate cu parchet, jaluzele verticale, mobilier nou;


  •   8 cabinete limbi străine (  3 cabinete limba engleză, 2 cabinete limba franceză, 1 cabinet limba spaniolă, 1 cabinet limba italianǎ, 1 cabinet limba germană),destinate învăţării limbilor străine cu ajutorul celor mai moderne metode.


  •  1 cabinet biologie1 cabinet fizică – chimie, 1 cabinet geografie, dotate cu calculatoare , laptopuri, videoproiectoare, televizoare, DVD-uri, radiocasetofoane, material didactic necesar predării orelor de curs într-o manieră modernă ( hărți, mulaje, planșe, CD, DVD-uri);


  • 3 cabinete informatică  echipate cu materiale de ultimă generație: calculatoare,

            laptop-uri, table interactive, copiatoare multifuncționale, videoproiectoare, lecții  

            interactive;

  • 1 salǎ  de sport, modernă, reabilitată în anul 2009, dotată cu panouri baschet, fileu tenis/ volei, masă tenis de masă;


  • 1 cabinet medicină  generală ;


  • 1 cabinet stomatologic;