Prin oferta sa educaţională, prin deschiderea largă spre studiul limbilor moderne, dar şi spre cel al disciplinelor exacte, Liceul George Călinescu se vrea o şcoală modernă, bine ancorată în realitate, compatibilizată cu sistemele europene. Paleta diversificată de opţionale îşi propune să stimuleze rutele individuale de pregătire, să favorizeze înnoirea şi să transforme şcoala într-o resursă de dezvoltare a comunităţii locale. Liceul nostru este orientat spre valori şi este deschis tuturor celor care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie sau religie, într-o lume a globalizării şi a interferenţelor culturale.

Liceul George Călinescu are misiunea de a pregăti o generaţie de elevi care va avea probabil şansa de a lucra în spaţiul euro-atlantic. Aşadar o generaţie ale cărei cunoştinţe şi deprinderi vor trebui să se alinieze cerinţelor tot mai exigente ale pieţei internaţionale a muncii. Implementarea unor metode moderne de predare, centrate pe elev, la toate disciplinele, va duce în final la responsabilizarea celor aflaţi acum pe băncile şcolii faţă de propria lor pregătire şi îi va ajuta să devină specialiştii bine pregătiţi de mâine, ce vor trebui să facă faţă unei lumi din ce în ce mai competitive.
Pregătirea solidă atât în domeniul ştiinţelor cât şi în cel al limbilor străine reprezintă oferta unei şcoli care a înţeles că trebuie să avanseze un răspuns mult mai aplicat cerinţelor sociale ale unei lumi în plină schimbare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *