Asociația pentru Calitate și Cooperare în Educație

Asociația pentru Calitate și Cooperare în Educație (ACCED) s-a constituit în anul 2010, la iniţiativa unui grup de profesori din Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța .

Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în cadrul Liceului Teoretic „George Călinescu” dar se adresează unui public larg – elevilor şi adulţilor din întregul judeţ. ACCED  îşi propune organizarea de cursuri de formare şi dezvoltare profesională,  desfăşurarea de programe şi proiecte pentru îmbunătăţirea calităţii şi cooperării în educaţie, promovarea voluntariatului, dobândirea de noi abilităţi şi competenţe, consolidarea pregatirii socio-civice, educaționale, culturale, științifice și a disponibilității integrative a tinerei generații .

 

Printre propunerile ofertei de formare se află deja cursuri de limbi străine – atât pentru începători cât și în vederea obținerii certificărilor internaționale: spaniolă, engleză, franceză, germană, italiană. Cursurile vor avea loc în timpul săptămânii sau în week-end, pe  module de pregătire, fiind susținute de profesorii liceului, cadre didactice cu experiență și înaltă calificare. Cei interesați se pot înscrie la secretariatul liceului, între orele 08,00-16,00 sau la telefon 0241.642.397. 

 

Asociația organizează și cercuri de fotografie și desen adresate elevilor.

 

ACCED  și-a desfășurat activitatea organizând un program after-school(pentru anul școlar 2010/2011), proiectul ”Dăruind vei dobândi” Negureni 2010, cursuri de limbi străine pentru elevi și Seminarul național ”Turismul educațional”.

 

ACCED face parte din Coaliția Națională pentru Statul de Drept (www.statuldedrept.blogspot.com) campanie de identificare a soluţiilor care ar putea permite plata drepturilor salariale ale salariaţilor bugetari, stabilite prin hotărâri judecătoreşti, înainte de 2016. Una dintre soluțiile pe care le propune Coaliția în cadrul unei audieri publice naționale ce va avea loc la București în luna decembrie este scutireala plata impozitului pe venit, până la stingerea creanței.

 

Pentru membrii ACCED există următoarele facilități: reduceri de 50% la plata cursurilor de formare organizate de Asociație, prioritate în cadrul constituirii grupelor la diverse proiecte. Asociația poate înscrie membri și din alte școli și are printre obiective:

  • Organizarea cursurilor de formare si dezvoltare profesionala pentru tineri si adulti
  • Organizarea si desfasurarea de programe si proiecte pentru imbunatatirea calitatii si cooperarii in educatie
  • Stimularea dialogului intre generatii si a dialogului social intre diferite regiuni geografice din tara si din strainatate.
  • Consolidarea pregatirii socio-civice, educationale, culturale, stiintifice si a disponibilitatii integrative a tinerei generatii
  • Promovarea voluntariatului ca activitate definitorie pentru dezvoltare personala si cultivarea spiritului civic.

    

 

În perioada imediat următoare Asociația va demara și acreditarea unor stagii de formare pentru cadrele didactice, în vederea creșterii nivelului de pregatire teoretică și practică. Prin colaborare cu alte organizații, în Liceul Călinescu se organizeaza cursuri de perfecționare acreditate de CNFP si CNFPA, precum Management educațional (cu Fundația Academică Alumni a CNMB) si Comunicare si relații publice (cu Romar Communication).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *