Liceul Teoretic „George Călinescu” desfășoară cursuri pentru nivel gimnazial și nivel liceal.

Clasele de gimnaziu studiază limba engleză în regim intensiv (4 ore pe săptămână).

Clasele de liceu sunt în filieră teoretică, cu profil real și profil uman.

Pentru profilul real, specializarea este matematică-informatică bilingv engleză.

Pentru profilul uman, specializările sunt:

  • filologie bilingv engleză/franceză/germană
  • științe sociale bilingv engleză/franceză
  • filologie intensiv italiană/spaniolă/ franceză/germană.

La profilul bilingv, limba modernă 1 se studiază pe grupe,  în regim de 5 ore pe săptămână. De asemenea, schema orară prevede câte o oră pe săptămână în limba modernă 1 la disciplinele: geografie la clasa a 9-a, istorie la clasa a 10-a, cultură și civilizație la clasele a 11-a și a 12-a, referitoare la țările a căror limbă se studiază în profil bilingv.

Filiera bilingvă francofonă este abilitată să pregătescă elevii pentru susținerea bacalaureatului cu mențiunea specială „ secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat. Pe parcursul celor 4 ani de studiu se organizează cursuri de „limbă și civilizație franceză” și de „discipline non-lingvistice” în limba franceză. De asemenea, sunt prevăzute o metodologie  și probe de evaluare specifice în cadrul examenului de bacalaureat.

La profilul intensiv, limba modernă 1 se studiază în regim de 4 ore pe săptămână.

În ciclul superior al liceului, elevii pot opta pentru studierea unei a treia limbi moderne (2 ore pe săptămână).

Admiterea la Liceul Teoretic „George Călinescu” se face pe baza unui test la limba engleză la clasa a V-a și conform prevederilor MECTS pentru liceu. Pentru filierele bilingve se organizează probe de evaluare la limba modernă 1, conform prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, în vigoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *