Începând din anul 2008 , Liceul Teoretic  G. Călinescu Constanţa este centru de evaluare DELF scolaire, fiind abilitat ca , sub egida Ambasadei Franţei la Bucureşti şi în parteneriat cu Institutul Francez din Bucureşti , să organizeze examenul de atestare internaţională a cunoaşterii limbii franceze . În fiecare primavară ( aprilie/mai ) ,în liceul nostru se desfăşoară cele patru probe ale acestui examen ( compréhension orale / écrite , production orale /écrite ) , la care participă în jur de 200 de candidaţi înscrişi încă din martie , şi 15 profesori abilitaţi ca evaluatori DELF .

       DELF Scolaire (Diplôme d’Etudes en Langue Française Scolaire) este o diplomă de limbă franceză creată şi eliberată de statul francez prin Centre international d’Etudes pédagogiques de Sèvres (CIEP) ,special pentru elevii care , pe parcursul studiilor , doresc să obtină atestarea cunostinţelor dobândite la limba franceză . Avantajul este că elevilor le sunt propuse subiecte adaptate lumii şi preocupărilor lor .Acesta se organizează pe 4 nivele: A1 – nivel de descoperire; A2 – nivel intermediar (A1 şi A2 – specifice nivelului primar şi  gimnaziului); B1 – nivel de trecere; B2 – nivel avansat (B1 şi B2 – specifice nivelului liceal).

      DELF Scolaire se materializează într-o diplomă care certifică nivelul de limbă evaluat, valabilă pe viaţă.Aceasta este recunoscută la bacalaureat ca echivalent al probei de limba straina ( nivelurile B1 , B2 ) ; de asemenea , este recunoscută si cerută în întreg spaţiul european francofon , ea oferind oportunitatea continuării studiilor academice în Europa , precum si inserţia mai uşoară pe piaţa muncii , atât în ţară , cât şi în străinătate .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *